Rekognoskace zaniklých obcí v zájmovém regionu Hůrka (Horkau), Zvoníčkov (Mannelsdorf)

Hůrka (Horkau)

Obec Hůrka první zmínka

o osadě je z roku 1869 a poslední v roce 1950, kdy byla úředně zrušena.  V roce  1921 bylo v obci 5 stavení a počet obyvatel činil 31. Je znatelný obecní rybník, studna a suť z kapličky.

Zbytky zaniklé obce Hůrka

             

 

Zvoníčkov (Mannelsdorf)

Zvoníčkov, dříve Männelsdorf, ležel v úžlabině na úpatí Doupovských hor, 4,5 km na JJZ od Kadaně, v nadmořské výšce 510 m. Přes bývalou vesnici dodnes vede okresní silnice z Kadaně, vybudovaná roku 1890. Domky Zvoníčkova byly roztroušeny po obou stranách této silnice, uprostřed vsi stála kaplička a šikmo před ní malý rybník. Bývala zde také hospoda.
První známá písemná zpráva o existenci Männelsdorfu je až z roku 1460, kdy Ilburkové prodali panství Egerberg, jehož součástí byl i Männelsdorf, tehdy Mensdorf, Bossovi z Fictumu. Vesnice ale určitě existovala již dříve. Dnes je Zvoníčkov téměř celý zbouraný a jen zbytky zdí připomínají, kde domy stály.

Obě obce byly zasaženy suchem a obec Hůrka byla zcela vypasena skotem. V obci Zvoníčkov byla nalezena následující kulturní vegetace křovinný porost byl tvořen pámelníkem bílým Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake a rovněž porostem šeříku obecného Syringa vulgaris L. Bylinné patro bylo v době návštěvy rovněž zdecimováno nedostatkem srážek. Proto bude  v obou obcích provedena opakovaná návštěva počátkem vegetace.

 

Zaniklá obec Zvoníčkov

           

Sdílet