„ ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu“
Motto
Dnešní generace již nehledí na dědictví po minulých generací jako na nepřátelskou kulturu, jako na kořist, snadno získanou po původním obyvatelstvu. Sílí tlak po obnově některých památek, rozhleden, restaurací, pramenů, kaplí a Božích muk, které bývaly její součástí. Ale obnova krajiny nejsou jen výše uvedené movité památky, ale i předzahrádky s původními v regionu pěstovanými květinami či políčka s původními užitkovými rostlinami dříve vytvářejícími obraz krajiny.

Proč tento projekt řešit?

  • zdroje zmizely s odsunem Němců a s kolektivizací
  • dosud se touto problematikou v našem regionu nikdo podrobně nezabýval
  • V regionu chybí demonstrační a předváděcí plochy regionálních kulturních užitkových a okrasných rostlin
  • není zatím žádná dvojjazyčná publikace o těchto rostlinách
  • Existují pouze neúplné informace o regionálních užitkových a okrasných rostlinách

Cílové skupiny

  • ekologická sdružení
  • pěstitelé a zemědělci
  • žáci základních, středních a vysokých škol
  • odborná a laická veřejnost

Leadpartner

 VÚRV, v.v.i.

Projektoví partneři

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.

Sachsen-Leinen e.V.

Sdílet