Milníky projektu

Vytvoření jednotné informační platformy zapomenutých regionálních užitkových a okrasných rostlin

 • úvodní zahajovací konference
 • studium historických pramenů a archiválií
 • rozhovory s pamětníky
 • hledání zplanělých druhů
 • studium genobank
 • putovní výstava v dotačním území
 • semináře k projektu

Založení demonstračních ploch a sanace pomocí regionálních užitkových a okrasných rostlin

 • příprava osiva a sadby
 • namnožení osiva a sadby
 • založení demonstračních ploch v CZ a SN
 • výběr lokalit s invazními rostlinami a jejich eliminace
 • nasetí vybraných původních druhů rostlin na cca 2 ha
 • údržba vegetace a sklizeň
 • Semináře/ workshopy k projektu 3
 • společná Česko-Saská publikace v Čechách a Sasku, tiskoviny, internet, přednášky a výstavy
 • závěrečná konference k projektu SN

Přínos pohraničnímu regionu
Pěstování původních užitkových a okrasných rostliny regionu i se způsobem jejich využití doznalo ve víru historických událostí na obou stranách Česko – Saské hranice značné újmy.

Informace, které nezmizely s odsunem Němců, byly definitivně ztraceny při kolektivizaci zavedením nových zemědělských odrůd, postupů a směrů.

Reminiscence původních užitkových a okrasných rostlin a jejich případné znovuzavedení do kultury je nezanedbatelným faktorem zvyšujícím regionální biodiverzitu.

Společná realizace projektu na obou stranách hranice pomůže pochopit nelehký selský život v příhraničí.

Sdílet