Chomutovské noviny:

Vysazení jeřabiny ve spolupráci v VDV Nadace Olgy Havlové

Dne 21. 4. 2018

Vysazením jeřabiny Olgy Havlové se podařilo propojit dva zajímavé projekty, a to ENZEDRA a projekt „80 stromů Olgy Havlové“ Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. Projekt VD NOH je oslavou nedožitých 80. narozenin bývalé první dámy.

Výběrem stromu – jeřabiny – se skanzen Stará Ves, kde byl strom vysazen, zcela cíleně přihlásil k historii v oblasti dendrologie našeho regionu a přidal jej na seznam plodin vysazovaných v rámci projektu ENEZDRA. Jako symbolické propojení historie s budoucností bylo vybráno místo budoucího dětského hřiště ve Staré Vsi. Formální propojení obou projektů bylo prezentováno logy a plakáty obou projektů.

PZOO zastoupila ředitelka organizace Věra Fryčová, za VDV NOH přijela dokonce její ředitelka Mgr. Monika Granja a dále hlavní manažerka projektu Ing. Eva Bautzová. Projekt ENZEDRA zastoupil manažer projektu Ing. Roman Honzík. Všichni v rámci aktu vysazení stromu promluvili o přínosu obou projektů pro náš kraj, ať už pro myšlení lidí prostřednictvím imaginární přítomnosti Olgy Havlové, či ve hmatatelnější podobě tak, jak začíná pomalu přinášet projekt ENZEDRA.

Součástí akce bylo seznámení se „starou“ regionální kuchyní, přičemž pro přípravu jídel byly využity především historické tištěné kuchařky a ručně psané poznámky, v jednom případě českoněmecky. K pití byly podávány bylinkové limonády a náhražka kávy z kořene pampelišky. Všechna jídla a pití byla bezvýjimečně označena za překvapivě velmi chutná.

                

 

 Chomutovské noviny:

Program pro Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Chomutov

Dne: 19. 3. 2018

V rámci program pro veřejnost byl projekt prezentován pro studenty ESOZ a jejich hosty – polské studenty. Studenti se prošli po budoucím pokusném poli a zahradě a shlédli prezentaci projektu. Měli zájem o historii rolnictví v Krušnohoří a důvody, které vedly ke vzniku projektu. Vícero z přítomných projevilo chuť zapojit se jak do pátrání v dříve obydlených částech regionu, dávali kontakty na své prarodiče, kteří by mohli o historii vyprávět a měli zájem také o práci s historickým zemědělským nářadím.

Polští studenti, kterým byl výklad tlumočen do angličtiny (někteří rozuměli i českému výkladu) byli z projektu velmi překvapeni a do aktivit se zapojovali také velmi ochotně.

Mediální výstup (zpracovaný ESOZ) se o účasti na prezentaci projektu pouze velmi zběžně zmiňuje, ale jak bylo vysvětleno, návštěva polských studentů byla podpořena městem Chomutov a proto bylo žádoucí uvést maximum z několikadenního programu.