Napsali o nás

 Chomutovské noviny:

Program pro Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Chomutov

Dne: 19. 3. 2018

V rámci program pro veřejnost byl projekt prezentován pro studenty ESOZ a jejich hosty – polské studenty. Studenti se prošli po budoucím pokusném poli a zahradě a shlédli prezentaci projektu. Měli zájem o historii rolnictví v Krušnohoří a důvody, které vedly ke vzniku projektu. Vícero z přítomných projevilo chuť zapojit se jak do pátrání v dříve obydlených částech regionu, dávali kontakty na své prarodiče, kteří by mohli o historii vyprávět a měli zájem také o práci s historickým zemědělským nářadím.

Polští studenti, kterým byl výklad tlumočen do angličtiny (někteří rozuměli i českému výkladu) byli z projektu velmi překvapeni a do aktivit se zapojovali také velmi ochotně.

Mediální výstup (zpracovaný ESOZ) se o účasti na prezentaci projektu pouze velmi zběžně zmiňuje, ale jak bylo vysvětleno, návštěva polských studentů byla podpořena městem Chomutov a proto bylo žádoucí uvést maximum z několikadenního programu.

Sdílet