V kinosále Podkrušnohorského zooparku Chomutov proběhla prezentace výsledků prvého roku práce na projektu. Pro odbornou i laickou veřejnost z české a německé části Krušnohoří přednášel Ing. Roman Honzík o výsledcích pátrání po původních rostlinách a přednesl také stručný plán na rok 2019. V druhé části byly pro účastníky připraveny ukázky a ochutnávky jídel a nápojů připravených podle receptů ze zápisů od konce 19. do začátku 20. století. O přestávce účastníci využívali variabilní interaktivní mapy pěstovaných plodin v celém Krušnohoří.

                           

Sdílet